close


某人有奇才,說下大話,足球不走免費法律諮詢向世界,願以項上之物謝國人。 足協允。 教練班子中,除一名七歲棋童外,特聘 德國牧羊犬貝貝和一名非洲孕婦。 球員清一色為少林僧人,隊長兼前鋒前為雜耍藝人,因看破紅塵落髮。 領隊由日本相撲野力友情出任。 訓練課程簡單。 晨,貝貝領跑,野力斷後。落後者,野力盡情背摔,至穢物出。其後單兵 教練,球員跑,懼貝貝追而撲之。 前晌,棋童授譜,一著一式,死記硬背,並無它法。 午飯加餐,乃非洲婦乳,人皆吮之,不無斯文。 後晌,踢球如常。 晚,全員大睡,絕無外出者。 月餘,即參賽。所到之處,如入無人之境。隊長射門,百發百中,如遊戲。 各國免戰且傚法。 本國足球稱霸世界,無敵。 國民悅。arrow
arrow
    全站熱搜

    系統家具工廠 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()